Nabożeństwo i procesja Fatimska

Mszą świętą o godz. 19.00 rozpoczęliśmy tegoroczne wieczory fatimskie w naszej parafii. 13 maja 2018 r. Liturgii przewodniczył ks. kan. dr Roman Janiec – kanclerz Kurii Diecezjalnej, który również wygłosił do zgromadzonych wiernych homilię. Kaznodzieja wskazał, że każdy człowiek powinien starać się napełniać Duchem Świętym w codziennym życiu.
Po zakończonej mszy świętej zgromadzeni wierni wyruszyli w procesji fatimskiej ulicami naszej parafii.