I Komunia Święta

Holy communion elements on white background

PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA DZIECI I RODZICÓW
(dziecko jedzie pod opieką rodzica lub innej dorosłej osoby)

KAŁKÓW-ŚW.KRZYŻ-PARK ROZRYWKI I MINIATUR KRAJNO
Zabieramy stroje komunijne oraz wygodne buty trekkingowe
i ubiór do pieszej wędrówki, dodatkowy prowiant, coś od deszczu.

!ZAPISY PRZEZ INTERNET DO 1 MAJA!

Grupa I – (klasy A, B, C + dzieci z pozostałych szkół) – 19.05.2018 r.
Grupa II – (klasy D, E, F + dzieci z pozostałych szkół) – 12.05.2018 r.

ZAPISY – Grupa I – 19.05.2018 r.

ZAPISY – Grupa II – 12.05.2018 r.

Plan pielgrzymki 12.05.2018r. oraz 19.05.2018r.

07.05 – zbiórka pod kościołem Opatrzności Bożej
07.15 – wyjazd spod kościoła Opatrzności Bożej
09.30 – przyjazd na miejsce, toaleta i przygotowanie do Mszy Św.
10.00 – Msza Św. dziękczynna przy cudownym obrazie Matki Bożej
11.00 – indywidualne zwiedzanie kompleksu Sanktuarium w Kałkowie
12.00 – punktualny wyjazd do Nowej Słupi
12.45 – obiad dwudaniowy+kompot w Nowej Słupi (www.karczmamnicha.pl)
13.30 – spacer Traktem Królewskim na Św. Krzyż (2 km)
14.15 – indywidualne zwiedzanie kompleksu Sanktuarium na Św. Krzyżu
15.00 – krótka modlitwa i ucałowanie Relikwii Drzewa Krzyża Św.
15.30 – spacer do Huty Szklanej (2,4 km)
16.00 – wyjazd do Parku Miniatur
16.30 – zwiedzanie Parku Rozrywki i Miniatur (www.sabatkrajno.pl)
18.00 – wyjazd do Stalowej Woli
20.00 – przyjazd do Stalowej Woli.

ZAPISY PRZEZ INTERNET DO 1 MAJA

ZAPISY – Grupa I – 19.05.2018 r.

ZAPISY – Grupa II – 12.05.2018 r.

*LICZBA MIEJSC OGRANICZONA*

Można zapisać więcej członków rodziny.
KOSZT 60 ZŁ
(przejazd, ubezpieczenie NNW, obiad dwudaniowy + kompot, bilet wstępu do Parku Rozrywki i Miniatur w Krajnie).
W razie pytań proszę dzwonić 607-409-332 (po godz. 20.00)
lub pisać: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
Po I Komunii Świętej zapraszamy dzieci do grup parafialnych
(ministranci, schola, harcerstwo)

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

1. I Komunia Święta 6 maja 2018 r. o godz. 10.00 oraz 11.30;
– godz. 10.00 – grupa I – klasy A, B, C, z PSP 12;
– godz. 11.30 – grupa II – klasy D, E, F z PSP 12 oraz dzieci z pozostałych szkół.
2. Spowiedź Św. przed I Komunią Św. dla dzieci i rodziców w sobotę 5 maja w godz. 14.00-18.00. Dzieci przychodzą z różańcem i modlitewnikiem (zazwyczaj otrzymują za pokutę Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa lub dziesiątek różańca);
– godz. 14.00 przychodzą dzieci z klas: A, B, C;
– godz. 15.30 z klas D,E,F;
– z pozostałych szkół na dowolną godzinę (14.00-18.00).
3. Proszę pomóc dziecku w dobrym przygotowaniu się do spowiedzi (rachunek sumienia z książeczki), poćwiczyć z dziećmi spowiedź. Powiedzieć, że kapłani są życzliwi dla dzieci i pomogą w razie problemów.
4. Próby liturgiczne obowiązkowe dla dzieci:
– grupa I – 16.04 (g.16.00), 19.04 (g.16.00), 23.04 (g.16.00);
– grupa II – 17.04 (g.16.00), 20.04 (g.16.00), 24.04 (g.16.00);
– NAJWAŻNIEJSZA PRÓBA GENERALNA:
* GRUPA I – 26.04 O GODZ. 16.00;
* GRUPA II – 26.04 O GODZ. 19.00;
– próby śpiewu z organistą dla wszystkich dzieci:
18.04 (godz. 19.00) oraz 25.04 (godz. 19.00).
5. Dzieci uczą się na pamięć prośby o błogosławieństwo rodziców.

Błogosław Ojcze, błogosław Matko – dłońmi swoimi.
Gdy dziś Chrystusa mam przyjąć – wspólnie z innymi.
Na świętą chwilę, w radości czy udręce
– niech błogosławią nam Rodziców ręce.

6. Biały Tydzień w strojach komunijnych (codziennie od poniedziałku do soboty nabożeństwo majowe o 17.30 i Msza Św. o 18.00 z kazaniem dla dzieci – wspaniała przygoda dla dziecka i rodziców).
7. Proszę rodziców, aby zaprosili na I Komunię Św. wychowawców, katechetów oraz dyrekcję szkół.
8. Sesje zdjęciowe robimy tylko w czasie Białego Tygodnia w kościele i na zewnątrz, bo nie będzie na to czasu w dzień I Komunii Świętej.

ABSOLUTNY ZAKAZ NIEUPRAWNIONYCH FOTOGRAFÓW
W CZASIE UROCZYSTOŚCI (babcia, wujek, rodzeństwo …)!

Za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej odpowiada: ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić od wtorku do soboty po godz. 20.00.)

 

 

ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
(13.05.2018 r., godz. 11:30)

Ważne informacje:
w najbliższym czasie…

 

 

 

Termin I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze I niedziela maja):
I grupa – 6 maja 2018, godz. 10.00 (klasy A, B, C z PSP 12)
II grupa – 6 maja 2018, godz. 11.30 (klasy D, E, F z PSP 12 i dzieci z pozostałych szkół)

Terminy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze I niedziela maja i dzieci z klas III):
06.05.2018 r., 05.05.2019 r., 03.05.2020 r., 02.05.2021 r., 01.05.2022 r., 07.05.2023 r.

Termin Rocznicy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze II niedziela maja):
13 maja 2018, godz. 11.30 (Komunia 2017); 12 maja 2019, godz. 11.30 (Komunia 2018)

Terminy spotkań z rodzicami:
1. 14.09.2017 r. – godz. 19.00 w kościele (spotkanie z Ks. Proboszczem)
2. 05.10.2017 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)
3. W LISTOPADZIE NIE MA SPOTKANIA Z RODZICAMI
4. 07.12.2017 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)
5. W STYCZNIU NIE MA SPOTKANIA Z RODZICAMI
6. 14.02.2018 r. – Środa Popielcowa – udział rodziców z dziećmi we Mszy Św. o  godz. 17.00 lub 18.15
7. 01.03.2018 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)
8. 05.04.2018 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)

Terminy spotkań z dziećmi:
1. Niedzielne Msze Św. z homilią dla dzieci o godz. 11.30.
2. 24.09.2017 r., godz. 11.30 – błogosławieństwo i złożenie deklaracji
3. 01.10.2017 r., godz. 11.30 – poświęcenie i wręczenie różańców
4. 12.11.2017 r., godz. 11.30 – poświęcenie i wręczenie modlitewników
5. 04.12-23.12 – godz. 06.20 – roraty (udział dzieci w miarę możliwości)
5. 08.12.2017 r., godz. 18.00 – poświęcenie i wręczenie medalików (ojcowie po poświęceniu nakładają dzieciom medaliki) – zapisy na medaliki do 20.10.2017 r. u trójek klasowych
6. 14.02.2018 r., godz. 17.00 lub 18.00 – Środa Popielcowa
7. Drogi Krzyżowe dla dzieci (godz. 16.30) w Wielkim Poście (w miarę możliwości)

Ważne informacje dla rodziców:

1. Sprawy formalno-prawne.
– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Lekcja religii pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii. Dziecko, które tylko uczęszcza na lekcje religii, a nie uczestniczy w życiu parafialnym, nie może przystąpić do I Komunii Świętej.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą w zakrystii lub u ks. Mateusza Bajaka deklarację. Druk tej karty był rozdawany podczas pierwszego spotkania.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii.

– Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (może być ustna).

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia pw. Opatrzności Bożej, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. Proboszcza lub ks. Mateusza.

2. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu.
– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest sprawowana w naszym kościele o godz. 11.30. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła.

– W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

– Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji (chodzi o możliwość wykorzystania strojów z poprzednich lat).

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

Ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić od wtorku do soboty po godz. 20.00.)