I Komunia Święta

Holy communion elements on white background

PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA DZIECI I RODZICÓW
(dziecko jedzie pod opieką rodzica lub innej dorosłej osoby)

KAŁKÓW-ŚW.KRZYŻ-PARK ROZRYWKI I MINIATUR KRAJNO
Zabieramy stroje komunijne oraz wygodne buty trekkingowe
i ubiór do pieszej wędrówki, dodatkowy prowiant, coś od deszczu.

Grupa I – (klasy A, B, C + dzieci z pozostałych szkół) – 19.05.2018 r.

Plan pielgrzymki 12.05.2018r. oraz 19.05.2018r.

07.05 – zbiórka pod kościołem Opatrzności Bożej
07.15 – wyjazd spod kościoła Opatrzności Bożej
09.30 – przyjazd na miejsce, toaleta i przygotowanie do Mszy Św.
10.00 – Msza Św. dziękczynna przy cudownym obrazie Matki Bożej
11.00 – indywidualne zwiedzanie kompleksu Sanktuarium w Kałkowie
12.00 – punktualny wyjazd do Nowej Słupi
12.30 – spacer Traktem Królewskim na Św. Krzyż (2 km)
13.30 – obiad jednodaniowy+kompot na Św. Krzyżu (niestety Karczma Mnicha w Nowej Słupi  nas oszukała i odmówiła w ostatniej chwili, bo woleli mieć Komunię [w diecezji kieleckiej Komunie są w soboty] dlatego jemy na samym Św. Krzyżu )
14.15 – indywidualne zwiedzanie kompleksu Sanktuarium na Św. Krzyżu
15.00 – krótka modlitwa i ucałowanie Relikwii Drzewa Krzyża Św.
15.30 – spacer do Huty Szklanej (2,4 km)
16.00 – wyjazd do Parku Miniatur
16.30 – zwiedzanie Parku Rozrywki i Miniatur (www.sabatkrajno.pl)
18.00 – wyjazd do Stalowej Woli
20.00 – przyjazd do Stalowej Woli.

*LICZBA MIEJSC OGRANICZONA*

Można zapisać więcej członków rodziny.
KOSZT 55 ZŁ lub 60 ZŁ
(przejazd, ubezpieczenie NNW, obiad jednodaniowy + kompot, bilet wstępu do Parku Rozrywki i Miniatur w Krajnie).
W razie pytań proszę dzwonić 607-409-332 (po godz. 20.00)
lub pisać: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
Po I Komunii Świętej zapraszamy dzieci do grup parafialnych
(ministranci, schola, harcerstwo)

Za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej odpowiada: ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić po godz. 20.00.)

Terminy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze I niedziela maja i dzieci z klas III):
05.05.2019 r., 03.05.2020 r., 02.05.2021 r., 01.05.2022 r., 07.05.2023 r.

Termin Rocznicy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze II niedziela maja):
12 maja 2019, godz. 11.30 (Komunia 2018); 10 maja 2020, godz. 11.30 (Komunia 2019);

Terminy spotkań z dziećmi:

1. Niedzielne Msze Św. z homilią dla dzieci o godz. 11.30.
2. Drogi Krzyżowe dla dzieci (godz. 16.30) w Wielkim Poście (w miarę możliwości)

Ważne informacje dla rodziców:

1. Sprawy formalno-prawne.
– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Lekcja religii pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii. Dziecko, które tylko uczęszcza na lekcje religii, a nie uczestniczy w życiu parafialnym, nie może przystąpić do I Komunii Świętej.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą w zakrystii lub u ks. Mateusza Bajaka deklarację. Druk tej karty jest rozdawany podczas pierwszego spotkania we wrześniu.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii.

– Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (może być ustna).

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia pw. Opatrzności Bożej, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. Proboszcza lub ks. Mateusza.

2. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu.
– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest sprawowana w naszym kościele o godz. 11.30. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła.

– W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

– Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji (chodzi o możliwość wykorzystania strojów z poprzednich lat).

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

Ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić po godz. 20.00.)