Zakończyliśmy roraty

Zwyczajem lat poprzednich w naszej parafii o porannej porze przeżywaliśmy roraty. Licznie zgromadzeni prosiliśmy Maryję o Łaski od Jej Syna Jezusa Chrystusa. W tym roku podczas rozważań poznawaliśmy osobę św. Józefa jako opiekuna Świętej Rodziny.

Na zakończenie zostały rozlosowane figurki Matki Bożej oraz specjalne nagrody dla dzieci, które najczęściej brały udział w roratach.