Wesprzyj naszych harcerzy

Foto. Karolina Pawłowska

Harcerze z 4 Szczepu Harcerskiego ZHP “Feniks” rozpoczęli coroczną akcje zarobkową, która polega na sprzedaży zniczy. Pomimo chłodnego dnia nasi harcerze są zwarci i gotowi do pracy. Zapraszamy do wsparcia naszych druhów i druhen, którzy będą rozprowadzać znicze dziś w niedzielę 22 października od godz. 7.00 do 20.00 oraz w przyszłym tygodniu w niedzielę 29 października od godz. 7.00 do godz. 20.00. Dochód z akcji zostanie przeznaczony na rozwój naszego środowiska.

Czuwaj!
Karolina Pawłowska

Oficjalna strona internetowa 4. Szczepu ZHP „Feniks”: http://4shfeniks.zhp.net.pl
Oficjalny fanpage 4. Szczepu ZHP „Feniks”: http://facebook.com/4shfeniks