Srebrny Jubileusz Kapłaństwa Ks. dr. Krzysztofa Kidy – Proboszcza naszej parafii

11 czerwca w naszej parafii obchodziliśmy srebrny jubileusz kapłaństwa ks. dr. Krzysztofa Kidy. Na uroczystej mszy świętej o godz. 11.30, której przewodniczył Ksiądz Proboszcz zgromadzili się kapłani, przedstawiciele władz oraz wielu wiernych z naszej parafii. Homilię wygłosił Ks. prał. dr Jan Biedroń – Dziekan Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. Kaznodzieja wskazywał na kapłaństwo jako drogę uczniów, którzy poszli za Chrystusowym „Pójdź za mną”. Na zakończenie mszy świętej przedstawiciele grup parafialnych oraz władz złożyli życzenia Dostojnemu Jubilatowi. W imieniu Kapłanów serdeczne słowa wypowiedział Ks. dr Robert Utnik. Następnie Ksiądz Proboszcz podziękował za wszelkie okazane dobro oraz udzielił zgromadzonym wiernym specjalnego błogosławieństwa.