Dzień poświęcony małżeństwu i rodzinie w parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli

W niedzielę – 15 października 2017 r. – w parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli przeżywaliśmy dzień poświęcony tematyce małżeństwa i rodziny. Nasza wspólnota parafialna gościła Ks. dra Tomasza Cubra – Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Sandomierzu, który modlił się z nami na Mszach świętych oraz skierował do nas słowo Boże. Kaznodzieja wskazał na problemy, które w obecnych czasach dotykają małżeństwo i rodzinę, niszcząc tą piękną wspólnotę nazywaną „Kościołem domowym”. Jednocześnie w swoim słowie ukazywał w jaki sposób zaradzać tym problemom i jak je rozwiązywać. Nawiązując do setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie szczególnie zachęcał, by w rodzinach odmawiano wspólnotowo modlitwę różańcowa, która powinna być cenną pomocą, aby rodziny były trwałe, silne wiarą, nadzieją i miłością. Mamy nadzieję, że dzień ten pomoże, by małżeństwa i rodziny naszej parafii w codziennym życiu potrafiły tworzyć szczęśliwe wspólnoty, w których panuje atmosfera wzajemnej życzliwości i szacunku.