Bierzmowanie

Za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania odpowiadają: ks. Mateusz Bajak i ks. Maciej Charabin.
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl, tel. 607-409-332 (proszę dzwonić od wtorku do soboty po godz. 20.00.).

***WAŻNE INFORMACJE DLA KLAS III GIMNAZJUM***

 1. Bierzmowanie w naszej parafii odbędzie 10 marca 2018 r. o godz. 18.00.
 2. Sakramentu bierzmowania młodzieży udzieli Ks. Biskup Edward Frankowski.
 3. Indeksy składamy w niedzielę 25 lutego w zakrystii kościoła, w zamian otrzymujemy “mini indeks” na czas przygotowania do Sakramentu.
 4. Pytania z katechizmu należy zdać do 27.03.2018 r. (do I próby w kościele) u katechetów lub księży z parafii, potwierdzone wpisem w indeksie, zeszycie lub innej formie pisemnej.
 5. Informacja o dopuszczeniu osób do Bierzmowania będzie podana na I próbie w kościele (27.03.2018 r.).
 6. PRÓBY LITURGICZNE OBOWIĄZKOWE W KOŚCIELE W TERMINACH:
  I – 27.02.2018 r. (wtorek), godz. 19.00;
  II – 03.03.2018 r. (sobota), godz. 16.00;
  III – 06.03.2018 r. (wtorek), godz. 19.00;
  IV – 07.03.2018 r. (środa), godz. 19.00.
 7. SPOWIEDŹ ŚW. DLA MŁODZIEŻY, RODZICÓW, ŚWIADKÓW BIERZMOWANIA, RODZINY W CZWARTEK 08.03.2018 R. OD GODZ. 16.00 DO 18.00.
 8. Proszę dostarczyć zaświadczenia od świadków bierzmowania do 6 marca 2018 r. (takie same, jak do bycia chrzestnymi, od proboszczów parafii zamieszkania świadka).
 9. OSOBY, KTÓRE W WYZNACZONYM TERMINIE NIE ZDAŁY “KATECHIZMU” NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą,
 • nie jest ojcem lub matką bierzmowanego.

 

***INFORMACJE DLA KLAS VI, VII, II GIMNAZJUM***

Katechizm bierzmowanych.PDF

Praktyki religijne dojrzałego chrześcijanina

 • Niedzielna Eucharystia
 • Comiesięczna spowiedź
 • Udział w spotkaniach
 • Aktywność na spotkaniach
 • Katecheza szkolna

Udział w nabożeństwach:

 • Różaniec (październik)
 • Roraty (Adwent)
 • droga krzyżowa (Wielki Post)
 • Gorzkie Żale (Wielki Post)
 • Nabożeństwo majowe

Bierzmowanie jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, w którym Chrystus udziela nam swojego Ducha Świętego – Duch prawdy i miłości, Duch odpowiedzialności za rozwój Kościoła, Duch obecności Chrystusa w świecie.

Bierzmowanie podobnie jak chrzest wyciska w duszy chrześcijanina duchowe znamię, czyli niezatarty charakter. Dlatego ten sakrament można przyjąć tylko raz w życiu. Sakrament bierzmowania może i powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć sakrament, należy być w stanie łaski uświęcającej, odpowiednio przygotowanym i zdolnym do świadomego odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.

Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie krzyżmem świętym czoła ochrzczonego wraz z włożeniem ręki przez szafarza (biskupa) i słowami: „PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. Zaniedbanie przyjęcia tego sakramentu jest wielką stratą, utratą rozwoju do pełni, jaką zamierzył dla nas Bóg. Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący, bierzmowani i praktykujący katolicy. W czasie obrzędów sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • miał ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, Eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadził życie zgodne z wiarą,
 • nie jest ojcem lub matką bierzmowanego.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, coniedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie prasy i książki katolickiej,
 • gorliwy udział w katechezie szkolnej,
 • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.