I Komunia Święta

Holy communion elements on white background

Za przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej odpowiada: ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić od wtorku do soboty po godz. 20.00.)

Termin I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze I niedziela maja):
I grupa – 6 maja 2018, godz. 10.00 (klasy A, B, C z PSP 12)
II grupa – 6 maja 2018, godz. 11.30 (klasy D, E, F z PSP 12 i dzieci z pozostałych szkół)

Terminy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze I niedziela maja i dzieci z klas III):
06.05.2018 r., 05.05.2019 r., 03.05.2020 r., 02.05.2021 r., 01.05.2022 r., 07.05.2023 r.

Termin Rocznicy I Komunii Św. w naszej parafii (zawsze II niedziela maja):
13 maja 2018, godz. 11.30 (Komunia 2017); 12 maja 2019, godz. 11.30 (Komunia 2018)

Terminy spotkań z rodzicami:
1. 14.09.2017 r. – godz. 19.00 w kościele (spotkanie z Ks. Proboszczem)
2. 05.10.2017 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)
3. W LISTOPADZIE NIE MA SPOTKANIA Z RODZICAMI
4. 07.12.2017 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)
5. W STYCZNIU NIE MA SPOTKANIA Z RODZICAMI
6. 14.02.2018 r. – Środa Popielcowa – udział rodziców z dziećmi we Mszy Św. o  godz. 17.00 lub 18.15
7. 01.03.2018 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)
8. 05.04.2018 r. – godz. 19.00 w kościele (I czwartek miesiąca)

Terminy spotkań z dziećmi:
1. Niedzielne Msze Św. z homilią dla dzieci o godz. 11.30.
2. 24.09.2017 r., godz. 11.30 – błogosławieństwo i złożenie deklaracji
3. 01.10.2017 r., godz. 11.30 – poświęcenie i wręczenie różańców
4. 12.11.2017 r., godz. 11.30 – poświęcenie i wręczenie modlitewników
5. 04.12-23.12 – godz. 06.20 – roraty (udział dzieci w miarę możliwości)
5. 08.12.2017 r., godz. 18.00 – poświęcenie i wręczenie medalików (ojcowie po poświęceniu nakładają dzieciom medaliki) – zapisy na medaliki do 20.10.2017 r. u trójek klasowych
6. 14.02.2018 r., godz. 17.00 lub 18.00 – Środa Popielcowa
7. Drogi Krzyżowe dla dzieci w Wielkim Poście (w miarę możliwości)

Ważne informacje dla rodziców:

1. Sprawy formalno-prawne.
– Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Lekcja religii pełni funkcję dopełniającą. Z tej przyczyny spotkania przygotowujące odbywać się będą w parafii. Dziecko, które tylko uczęszcza na lekcje religii, a nie uczestniczy w życiu parafialnym, nie może przystąpić do I Komunii Świętej.

– Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą w zakrystii lub u ks. Mateusza Bajaka deklarację. Druk tej karty był rozdawany podczas pierwszego spotkania.

– Dziecko przystępuje do I Komunii Św. w swojej parafii.

– Jeżeli dziecko należy do innej parafii i chce pójść do I Komunii Św. ze swoją klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (może być ustna).

– Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament Chrztu Św. w innej parafii niż parafia pw. Opatrzności Bożej, zobowiązani są przedłożyć do końca roku kalendarzowego świadectwo chrztu dziecka. Niedopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.

– Jeżeli dziecko z jakiejś przyczyny nie zostało jeszcze ochrzczone, to rodzice zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym osobiście ks. Proboszcza lub ks. Mateusza.

2. Zasady uczestnictwa w przygotowaniu.
– W każdą niedzielę i święto nakazane rodzice wraz z dzieckiem mają obowiązek uczestniczenia w Eucharystii. Właściwa Msza Św., adresowana do dzieci, jest sprawowana w naszym kościele o godz. 11.30. Rodzice wraz z dzieckiem mają prawo uczęszczać na dowolne godziny i do dowolnego kościoła.

– W ramach lekcji religii dziecko zobowiązane jest opanować cały materiał przypisany programem nauczania. Dopuszczenie dziecka do I Komunii Św. dokonywać się będzie także po wyrażeniu pozytywnej opinii przez osobę katechizującą.

– Dziecko zobowiązane jest do uczestniczenia w ciągu całego roku przygotowania w miarę możliwości w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post) oraz nabożeństwach majowych (maj).

– Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji (chodzi o możliwość wykorzystania strojów z poprzednich lat).

Liczę na Państwa wyrozumiałość, życzliwość i wzajemną współpracę.

Ks. Mateusz Bajak
e-mail: ks.mateusz@parafiaopatrznosci.pl
tel. 607-409-332 (proszę dzwonić od wtorku do soboty po godz. 20.00.)